Latest News‎ > ‎

Mga Guro, Binigyang-Parangal!

posted Nov 26, 2013, 5:32 AM by Arlene Sabado
        Ang mga guro sa Mababang Paaralan ng M.Cuaderno Sr. ay sama–samang  nagdiwang ng Araw ng mga Guro noong Oktubre 4, 2013.  Pinamahalaan ito ng mga masisipag, matitiyaga at talentadong mag-aaral mula sa Pamunuan ng mga Mag-aaral sa pangunguna ng kanilang Presidente na si Ma. Angel Lyn R. Santiago, mula sa ikaanim na baitang. Sinimulan ang programang ito sa pamamagitan ng panalangin sa pangunguna ng SPG lider na si Angel.  Kaya naman, ang presensya ng Diyos ay sumama at tunay na nagdala ng saya at tuwa sa puso ng bawat guro at mag-aaral.  Ang Dakilang Guro, si HesuKristo na walang sawang kumakalinga, nagbubuhos ng kanyang lakas at pag-ibig sa puso ng bawat guro ang naging sentro ng panalangin at pasasalamat.  Siya na nagbibigay ng lakas sa bawat guro na  sa panahon man ng mga kahinaan at kapaguran ay nag-aanyayang ipagpatuloy ang misyong ipinagkatiwala sa kanilang mga kamay sa institusyong ito.

           Tunay na di malilimutan ng mga guro ang pagdiriwang na ito sa piling ng kanilang makukulit subalit mapagpahinuhod at mapagmahal na mga mag-aaral.  Ang bawat guro ay nasorpresa nang ihayag ng tagapanguna ang pagkilala sa bawat guro.  Nagkaloob din ng mga bulaklak at mumunting regalo ang mag mag-aaral sa bawat guro bilang pagpapahayag ng kanilang pagpapahalaga at pagmamahal sa bawat guro. Hinii rin nagpahuli ang mga piling mag-aaral mula sa ikaapat hanggang ikaanim na baitang sa paghahandog ng kanilang natatanging bilang para sa mga guro sa pamamagitan ng sayaw.

Ang mga pagkilalang ito ay pinagpasiyahan ng mga mag-aaral ng M.P. Cuaderno Sr.  Nag-iwan ng aral sa puso ng bawat guro ang mga parangal at pagkilala sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Tila ba makikilala din ng guro ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga mag-aaral na ito. 

Comments