Latest News‎ > ‎

Edu-Child Parenting Seminar, Muling Isinagawa!

posted Nov 26, 2013, 5:27 AM by Arlene Sabado
Muling nagkaroon ng Edu-child Parenting Seminar sa mga paaralan ng Dibisyon ng Lungsod ng Balanga na inilunsad ng butihing punong-lungsod na si Kgg. Joet Garcia. Ang nasabing programa ay nilahukan ng mga mag-asawa upang sila ay mabigyan ng sapat na kaalaman sa tamang paggabay at pag-aalaga sa kanilang mga anak at kung paano nila magagampanan ang kanilang mga responsibilidad sa kanilang mga asawa, anak at biyenan.

Ang mga magulang mula una hanggang ika-anim na baitang ng Mababang Paaralan ng M. P. Cuaderno ay lumahok sa programang ito. Ito ay sinimulan noong ika-23 ng Hulyo hanggang ika-8 ng Oktubre taong 2013, tuwing Martes, 1:00 – 5:00 ng hapon sa AVR ng paaralan.

Mababakas sa mukha ng mga magulang ang kasiyahan dulot ng seminar na ito. Malaking tulong ito sa kanila upang maging matatag at maayos ang pagsasamahan ng bawat miyembro ng pamilya. Hangarin nito na paigtingin at patatagin ang samahan ng bawat pamilya sa lungsod ng Balanga upang ang tagumpay ay makamit ng bawat miyembro nito.

Comments