Latest News‎ > ‎

Apo ni Cuaderno, nagbalik-tanaw!

posted Feb 16, 2016, 8:36 PM by Arlene Sabado
    Ang mga apo ni Kgg. Miguel P. Cuaderno Sr. na sina G. Martin C. Galán, kasama ang kaniyang asawa at ang kanyang dalawang kapatid ay bumisita sa Pang-alaalang Paaralan ng M. P. Cuaderno Sr. noong ika-22 ng Hulyo 2015. Ang kanilang lolo na si Cuaderno ay ang siyang nagbigay ng lupang kinatitirikan ng paaralan.

Ang mga piling bata ay naghandog ng tula bilang pasasalamat kay Cuaderno. Lubos ang kagalakang nadarama ng kanyang mga apo ng marinig ang tulang nagbibigay pugay sa kabaitan ng kanila ng lolo. Ang mga nagsipagtapos sa paaralan tulad ni G. Rafael De Jesus ay nagbigay din ng pasasalamat. Ang mga apo ni Cuaderno sa pangunguna ni G. Galan ay magkakaloob ng rebulto ng kanyang lolo na itatayo sa paaralan. Sila rin ay nag-alok ng maaari nilang maitulong.

    Ang pagdalaw ng mga apo ni Cuaderno ay naisakatuparan sa pamamagitan ng butihing punongguro na si G. Alejandro I. Icban. Nahanap nya ang mga ito sa pamamagitan ng facebook.

Comments